radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

EMERYTURY

Porady prawne w sprawach dotyczących emerytur, odwołania od decyzji ZUS w sprawach o emerytury, pisma urzędowe i procesowe w sprawach o emerytury, prowadzenie spraw o emerytury przed Sądem.


- sprawy o prawo do wcześniejszej emerytury, w związku z pracą w warunkach szczególnych,
- sprawy o prawo do emerytury pomostowej,
- sprawy o prawo do emerytury,
- sprawy o prawo do wypłaty emerytury,
- sprawy o wysokość emerytury,
- sprawy o przeliczenie emerytury,
- sprawy o zawieszenie emerytury,
- sprawy o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury,
- sprawy nakazanie wypłaty należnej emerytury,
- sprawy o wstrzymanie wypłaty emerytury i zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- sprawy o wznowienie wypłaty emerytury,
- sprawy o wypłatę wstrzymanej emerytury
- sprawy o wypłatę niezrealizowanego świadczenia emerytalnego,
- sprawy o zwrot nienależnie pobranej emerytury,
- sprawy o rozliczenie emerytury,
- sprawy o rozliczenie emerytury i wypłatę odsetek.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70