radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Kancelaria prawna w Łodzi

Porady prawne, pisma procesowe, reprezentowanie przed Sądami lub Urzędami


Radca Prawny udzieli Państwu pomocy prawnej w zakresie: spraw rozwodowych, spraw lokalowych, spraw rodzinnych, a także spraw związanych z prawem pracy, świadczeniami przedemerytalnymi. W Kancelarii Radcy Prawnego uzyskacie Państwo poradę prawną w sprawach dotyczących nieruchomości, sprawach komorniczych (egzekucyjnych), alimentów. Kancelaria prowadzi negocjacje oraz rokowania, sporządza wszelkie niezbędne pisma do sądu lub urzędu, a także reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji. Pomoc prawna z zakresu prawa pracy, spraw cywilnych i administracyjnych.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70