radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Porady prawne w sprawach o odszkodowania, pozwy w sprawach o odszkodowania, pisma urzędowe i sądowe w sprawach o odszkodowania, prowadzenie spraw o odszkodowania przed Sądem.


Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy w związku z wypadkami komunikacyjnymi
- sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe (np. uszkodzony samochód) oraz za szkody osobowe (uszkodzenia ciała, śmierć) w imieniu uczestników ruchu drogowego (kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów)
- dochodzenie odszkodowań po wypadku komunikacyjnym z ubezpieczenia OC sprawcy od zakładów ubezpieczeń, które z różnych przyczyn odmawiają wypłaty lub zaniżają odszkodowania po wypadku komunikacyjnym,
- sporządzenie odwołań w toku tzw. likwidacji szkody, których pozytywne rozpatrzenie pozwoli szybciej uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70