radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

PISMA SĄDOWE i URZĘDOWE

Sporządzanie pism sądowych i urzędowych, odwołania, wnioski, pozwy, sprzeciwy, apelacje, skargi, podania, odpowiedzi na pisma procesowe


Odwołania – skargi - wnioski – podania - pozwy - odpowiedzi na pozew - sprzeciwy od nakazu zapłaty - zarzuty od nakazu zapłaty - zażalenia - apelacje - skargi kasacyjne.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70