radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

UMOWY

Weryfikacja i tworzenie umów

Kancelaria zabezpiecza interesy Klientów przy zawieraniu umów. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją umów zawieranych przez osoby fizyczne i firmy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom w następującym zakresie:
- sporządzanie umowy (lub aneksu do umowy),
- opiniowanie umowy (lub aneksu do umowy),
- negocjowanie umowy.

Klient otrzymuje od Kancelarii pełną informację zawierającą:
- wskazanie i omówienie klauzul ryzykownych dla Klienta,
- stworzenie klauzul korzystnych dla Klienta,
- wyraźne rekomendacje ułatwiające Klientowi podjęcie decyzji w przedmiocie zawarcia lub zmiany umowy, a także rezygnacji z zawarcia umowy.

Kancelaria zajmuje się weryfikacją oraz tworzeniem takich umów jak:
- umowa deweloperska,
- umowa najmu,
- umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
- umowa sprzedaży nieruchomości,
- umowa sprzedaży samochodu,
- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- umowa o pracę,
- umowa dożywocia,
- umowa darowizny,
- umowa alimentacyjna,
- umowa o podział majątku,
- umowa o dział spadku,
- ugoda,
- inne umowy.

W szczególności umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Oferujemy Państwu sprawdzenie umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia pisma do pracodawcy, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w Sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70