radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Porady prawne Łódź

Kancelaria udziela porad prawnych:


- w sprawach rodzinnych (o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia, ubezwłasnowolnienie itp.) - w sprawach cywilnych (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, umowy cywilnoprawne), - w sprawach dotyczących nieruchomości (sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste), - w sprawach mieszkaniowych, - w sprawach spadkowych (o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku), - w sprawach egzekucyjnych (sprawy komornicze), - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - w sprawach dotyczących stowarzyszeń i fundacji. Zakres usług: - udzielanie konsultacji i porad prawnych, - reprezentowanie Klientów przed sądami, - sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym (pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw, wniosek, apelacja itp.) - sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów oraz statutów, - prowadzenie negocjacji.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70