radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY KARNE O PRZESTĘPSTWA DROGOWE

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa przestępstw drogowych są sprawy o :
- spowodowanie wypadku drogowego – art. 177 kodeksu karnego,
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - art. 178a kodeksu karnego.


Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, do przygotowania pism procesowych, obronę osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym, obronę osoby oskarżonej w postępowaniu sądowym przez Sądem.

Podejrzany – to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego (art.71 § 1 kodeksu postępowania karnego).
Podejrzany, z chwilą wniesienia do Sądu aktu oskarżenia lub skierowania do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, staje się oskarżonym (art. 71 § 2 kodeksu postępowania karnego).
Podejrzany (oskarżony) ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Przyjęcia interesantów w Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Krych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70