radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY O ROZWÓD

Porady prawne w sprawach o rozwód, pozwy w sprawach o rozwód, odpowiedzi na pozew o rozwód, pisma procesowe w sprawach o rozwód, prowadzenie spraw o rozwód przed Sądem.


- sprawy o rozwód bez orzekania o winie,
- sprawy o rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków
- sprawy o rozwód z orzekaniem o winie obojga małżonków,
- sprawy o rozwód z ustalaniem alimentów na małoletnie dziecko,
- sprawy o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa o alimenty,
- sprawy o rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej,
- sprawy o rozwód z ustalaniem kontaktów z małoletnim dzieckiem,
- sprawy o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa o alimenty,
- sprawy o rozwód z ustalaniem sposobu korzystania z mieszkania,
- sprawy o rozwód z wnioskiem o eksmisję,
- sprawy o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków,
- sprawy o rozwód z ustalaniem alimentów dla małżonka,
- sprawy o rozwód dla osób mieszkających za granicą.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70