radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY O ROZWÓD

Porady prawne w sprawach o rozwód, pozwy w sprawach o rozwód, odpowiedzi na pozew o rozwód, pisma procesowe w sprawach o rozwód, prowadzenie spraw o rozwód przed Sądem.


• pozew o rozwód bez orzekania o winie
• pozew o rozwód z orzekaniem o winie
• pozew o rozwód z ustalaniem alimentów na małoletnie dziecko
• pozew o rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
• pozew o rozwód z ustalaniem kontaktów z małoletnim dzieckiem
• pozew o rozwód z ustalaniem sposobu korzystania z mieszkania
• pozew o rozwód z wnioskiem o eksmisję
• pozew o rozwód z podziałem majątku wspólnego małżonków
• pozew o rozwód z ustalaniem alimentów dla małżonka
• zawinione przyczyny rozwodu
• przesłanki zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego
• przesłanka wyłącznej winy jednego z małżonków
• rozwód a nazwisko po rozwodzie
• przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego
• obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód
• fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód
• prawomocność wyroku rozwodowego

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70