radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPADKI - porady prawne

Porady prawne dotyczące spadku, informacje dotyczące spraw spadkowychSPADKI - porady prawne: - porady prawne w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, - porady prawne w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, - porady prawne w sprawach o uzupełnienie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - porady prawne w sprawach o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - porady prawne w sprawach o otwarcie i ogłoszenie testamentu, - porady prawne w sprawach o wyjawienie testamentu i nakazanie jego złożenia, - porady prawne w sprawach o zabezpieczenie spadku, - porady prawne w sprawach o sporządzenie inwentarza spadku, - porady prawne w sprawach o wyjawienie przedmiotów spadkowych, - porady prawne w sprawach o ustanowienie kuratora spadku, - porady prawne w sprawach o dział spadku, - porady prawne w sprawach o dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków, - porady prawne w sprawach o zachowek, - porady prawne w sprawach o uzupełnienie zachowku, - porady prawne w sprawach sprawy o odpowiedzialność za długi spadkowe, - porady prawne w sprawach o odrzucenie spadku, - porady prawne w sprawach o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, - porady prawne w sprawach o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, - porady prawne w sprawach dotyczące sporządzenia inwentarza spadku, - porady prawne w sprawach o nieważność testamentu, - porady prawne w sprawach o wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu, - porady prawne w sprawach sprawy dotyczących podatku od spadków i darowizn.

SPADKI - pisma urzędowe i sądowe: - pisma w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, - pisma w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, - pisma w sprawach o uzupełnienie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - pisma w sprawach o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - pisma w sprawach o otwarcie i ogłoszenie testamentu, - pisma w sprawach o wyjawienie testamentu i nakazanie jego złożenia, - pisma w sprawach o zabezpieczenie spadku, - pisma w sprawach o sporządzenie inwentarza spadku, - pisma w sprawach o wyjawienie przedmiotów spadkowych, - pisma w sprawach sprawy o ustanowienie kuratora spadku, - pisma w sprawach o dział spadku, - pisma w sprawach o dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków, - pisma w sprawach o zachowek, - pisma w sprawach o uzupełnienie zachowku, - pisma w sprawach o odpowiedzialność za długi spadkowe, - pisma w sprawach o odrzucenie spadku, - pisma w sprawach o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, - pisma w sprawach o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, - pisma w sprawach dotyczących sporządzenia inwentarza spadku, - pisma w sprawach o nieważność testamentu, - pisma w sprawach wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu, - pisma w sprawach dotyczące podatku od spadków i darowizn.

SPADKI - prowadzenie spraw przed Sądem - prowadzenie spraw przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, - prowadzenie spraw przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu, - prowadzenie spraw przed sądem o uzupełnienie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o otwarcie i ogłoszenie testamentu, - prowadzenie spraw przed sądem o wyjawienie testamentu i nakazanie jego złożenia, - prowadzenie spraw przed sądem w o zabezpieczenie spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o sporządzenie inwentarza spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, - prowadzenie spraw przed sądem o ustanowienie kuratora spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o dział spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków, - prowadzenie spraw przed sądem o zachowek, - prowadzenie spraw przed sądem o uzupełnienie zachowku, - prowadzenie spraw przed sądem o odpowiedzialność za długi spadkowe, - prowadzenie spraw przed sądem o odrzucenie spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, - prowadzenie spraw przed sądem o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, - prowadzenie spraw przed sądem dotyczących sporządzenia inwentarza spadku, - prowadzenie spraw przed sądem o nieważność testamentu, - prowadzenie spraw przed sądem o wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70