radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY CYWILNE

Porady prawne w sprawach cywilnych, pozwy, odpowiedzi na pozew w sprawach cywilnych, pisma procesowe w sprawach cywilnych, prowadzenie spraw cywilnych przed Sądem.


• pozew o zapłatę
• sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
• zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
• sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
• zniesienie współwłasności nieruchomości
• zasiedzenie nieruchomości
• eksmisja z lokalu mieszkalnego
• eksmisja z lokalu użytkowego
• ustanowienie drogi koniecznej
• podział majątku wspólnego małżonków
• stwierdzenia nabycia spadku
• przyjęcie i odrzucenie spadku
• dział spadku
• pozew o zachowek
• odwołanie darowizny
• wniosek o wpis w księdze wieczystej
• ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
• ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej
• skarga na czynności komornika
• umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
• umowa pożyczki
• umowa sprzedaży samochodu
• uznanie umowy za bezskuteczną (skarga pauliańska)
• wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70