radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY CYWILNE

Porady prawne w sprawach cywilnych, pozwy, odpowiedzi na pozew w sprawach cywilnych, pisma procesowe w sprawach cywilnych, prowadzenie spraw cywilnych przed Sądem.

- sprawy o zapłatę,
- sprzeciw od e-nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wydawanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,
- sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
- zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
- sprawy o odszkodowanie,
- sprawy o zadośćuczynienie,
- sprawy o uznanie umowy za bezskuteczną (skarga pauliańska),
- sprawy o ustalenie nieistnienia stosunku prawa,
- sprawy o sprostowanie aktu stanu cywilnego,
- sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- sprawy o eksmisję z lokalu użytkowego,
- sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
- sprawy o naruszenia posiadania,
- sprawy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
- sprawy o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
- sprawy o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania.
- sprawy o zniesienie współwłasności,
- sprawy o zasiedzenie,
- sprawy o zniesienie współwłasności i zasiedzenie,
- sprawy o uwłaszczenie, - sprawy o rozgraniczenie,
- sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
- sprawy o wykreślenie hipoteki przymusowej,
- sprawy o podział majątku dorobkowego,
- sprawy o stwierdzenia nabycia spadku,
- sprawy o przyjęcia lub odrzucenia spadku,
- sprawy o zabezpieczenia spadku lub sporządzenia spisu inwentarza,
- sprawy o dział spadku,
- skarga na czynności komornika,
- wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
- wniosek o założenie księgi wieczystej,
- wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70