radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY KOMORNICZE (egzekucyjne)

Porady prawne w sprawach komorniczych, pozwy w sprawach komorniczych, pisma procesowe i urzędowe w sprawach komorniczych, prowadzenie spraw komorniczych przed Sądem.


• egzekucja z wynagrodzenia za pracę
• egzekucja z nieruchomości
• egzekucja z rachunku bankowego
• egzekucja z ruchomości
• egzekucja świadczeń alimentacyjnych
• zajęcie nieruchomości
• zajęcie nieruchomości wspólnej małżonków
• zajęcie ruchomości stanowiących przedmiot współwłasności
• ochrona wynagrodzenia za pracę
• ochrona renty i emerytury
• opis i oszacowanie nieruchomości
• zaskarżanie opisu i oszacowania nieruchomości
• skarga na czynności komornika
• powództwa przeciwegzekucyjne
• ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego
• zawieszenie postępowania egzekucyjnego
• umorzenie postępowania egzekucyjnego
• koszty egzekucyjne (komornicze)


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70