radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY KOMORNICZE EGZEKUCYJNE

Porady prawne w sprawach komorniczych, pozwy w sprawach komorniczych, pisma procesowe i urzędowe w sprawach komorniczych, prowadzenie spraw komorniczych przed Sądem.


- sprawy ze skargi na czynności komornika,
- sprawy ze skargi na opis i oszacowanie nieruchomości,
- sprawy o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo przeciwegzekucyjne ekscydencyjne),
- sprawy o pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego ( powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne),
- sprawy o ustalenie, że tytuł nie może być wykonywany przeciwko konkretnej osobie
- sprawy o ustalenie, że egzekwowana należność nie istnieje,
- sprawy o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
- sprawy o umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek,
- sprawy o umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu,
- sprawy umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70