radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY LOKALOWE

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w Sądzie na sali rozpraw.


• porady prawne dotyczące mieszkalnych lokali komunalnych, spółdzielczych oraz stanowiących własność odrębną
• porady prawne dotyczące lokali wynajmowanych
• rozwiązywanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego
• sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego
• opiniowanie umów zakupu lokali mieszkalnych lub użytkowych
• analiza stanu prawnego lokali mieszkalnych lub użytkowych
• ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy
• eksmisja z lokalu mieszkalnego
• wymeldowanie z lokalu mieszkalnego
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego
• dział spadku obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy
• podział majątku dorobkowego małżonków obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy
• zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego
• opiniowanie umów z deweloperami
• umowy deweloperskie a ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego
• sprawy wspólnoty mieszkaniowej
• prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego
• umowa użyczenia lokalu mieszkalnego
• własność lokalu mieszkalnego
• rozliczenie podatkowe umowy najmu lokalu
• postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70