radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY LOKALOWE

Porady prawne w sprawach lokalowych, umowy w sprawach lokalowych, pozwy w sprawach lokalowych,, pisma urzędowe i sądowe w sprawach lokalowych, prowadzenie spraw lokalowych przed Sądem.


- sprawy dotyczące lokali komunalnych, spółdzielczych i własnościowych,
- sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego,
- opiniowanie umów zakupu lokali mieszkalnych lub użytkowych,
- sprawy dotyczące zawierania umów najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- rozwiązywanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- analiza stanu prawnego lokali mieszkalnych lub użytkowych,
- opiniowanie umów z deweloperami,
- sprawy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
- sprawy o zapłatę czynszu za najem lokalu,
- sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- sprawy o wymeldowanie z lokalu mieszkalnego,
- sprawy o zapłatę czynszu za najem lokalu,
- sprawy o naruszanie posiadania lokalu,
- sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
- sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego,
- opiniowanie umów zakupu lokali mieszkalnych lub użytkowych,
- rozwiązywanie umów najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
- sprawy eksmisję dłużnika, któremu Sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego,
- sprawy o eksmisję z powodu stosowania przemocy w rodzinie,
- sprawy o eksmisję do tymczasowego pomieszczenia,
- sprawy o eksmisję do noclegowni (czas pobytu w noclegowni oraz skutki eksmisji do noclegowni),
- sprawy o dział spadku obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy,
- sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków obejmującego lokal mieszkalny lub użytkowy,
- sprawy o zniesienie współwłasności lokalu,
- postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70