radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY O NIERUCHOMOŚCI

Porady prawne w sprawach o nieruchomości, umowy w sprawach o nieruchomości, pozwy w sprawach o nieruchomości, pisma urzędowe i sądowe w sprawach o nieruchomości, prowadzenie spraw o nieruchomości przed Sądem.


- przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
- opiniowanie i negocjowanie umów zbycia nieruchomości,
- sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości,
- opiniowanie umów z deweloperami,
- sprawy o wydanie nieruchomości,
- sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
- sprawy o eksmisję z nieruchomości,
- sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
- sprawy o rozgraniczenie nieruchomości,
- sprawy o zapłatę czynszu za najem nieruchomości,
- sprawy dotyczące podwyżki czynszu
- sprawy dotyczące praw do lokalu socjalnego,
- sprawy o naruszanie posiadania nieruchomości,
- sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
- sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
- prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70