radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej w sprawach dotyczących nieruchomości, przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa na sali rozpraw.


• porady w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
• przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości
• zniesienie współwłasności nieruchomości
• opiniowanie umów z deweloperami
• umowy deweloperskie a ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub jednorodzinnego
• wydanie nieruchomości
• ustanowienie drogi koniecznej
• eksmisja z nieruchomości
• zasiedzenie nieruchomości
• rozgraniczenie nieruchomości
• umowa najmu lokalu
• umowa dzierżawy nieruchomości
• umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
• umowa użyczenia nieruchomości
• zapłata czynszu za najem nieruchomości
• naruszanie posiadania nieruchomości
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
• uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
• prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70