radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

PRAWO PRACY

Porady prawne z prawa pracy dla pracowników i dla pracodawców, pisma i umowy z prawa pracy, prowadzenie spraw przed Sądem na rzecz pracowników i na rzecz pracodawców.


• zawarcie umowy o pracę
• wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
• wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
• wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy lub płac)
• odwołanie od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
• rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
• odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
• ciąża i urlop macierzyński pracownika
• ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
• ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę
• pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
• pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
• pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia
• pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
• pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop
• pozew o zapłatę premii regulaminowej
• pozew o odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji
• pozew o zapłatę odprawy pieniężnej
• pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej
• pozew o wypłatę odprawy emerytalnej
• odpowiedź na pozew

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia pisma do pracodawcy, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w Sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70