radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

PRAWO PRACY

Porady prawne z prawa pracy dla pracowników i dla pracodawców, pisma i umowy z prawa pracy, prowadzenie spraw przed Sądem na rzecz pracowników i na rzecz pracodawców.


- wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę (wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny),
- wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika,
- skracanie i wydłużanie okresów wypowiedzenia,
- sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia,
- ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
- uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę,
- ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
- wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy lub płac),
- uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków umowy o pracę,
- porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające,
- rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika,
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika,
- zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
- wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
- odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
- odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia, w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- odszkodowanie za mienie powierzone,
- sprawy o zapłatę wynagrodzenia w przypadku niewypłacenia pracownikowi wynagrodzenia,
- odszkodowanie za brak świadectwa pracy,
- odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji,
- nagroda jubileuszowa,
- odprawa pieniężna,
- odprawa emerytalna.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia pisma do pracodawcy, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w Sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70