radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY RODZINNE

Porady prawne w sprawach rodzinnych, pozwy w sprawach rodzinnych, odpowiedzi na pozew w sprawach rodzinnych, pisma sądowe i urzędowe w sprawach rodzinnych, prowadzenie spraw rodzinnych przed Sądem.


• rozwód bez orzekania o winie
• rozwód z winy jednego z małżonków lub obojga małżonków
• alimenty na małoletnie dzieci
• orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego
• zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
• podwyższenie i obniżenie alimentów
• uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez sąd
• wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
• ustalenie planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie
• ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (intercyza)
• podział majątku wspólnego małżonków
• zwrot wydatków i nakładów pomiędzy majątkami małżonków
• pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• przywrócenie władzy rodzicielskiej
• wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu
• ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem
• miejsce zamieszkania a miejsce pobytu dziecka
• nazwiska dziecka pozamałżeńskiego
• sądowe ustalenie ojcostwa
• zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki
• uznanie dziecka
• unieważnienie uznania dziecka
• ustanowienie opieki i zmiana opiekuna prawnego nad małoletnim dzieckiem
• ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
• przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
• separacja
• zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
• prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych między małżonkami


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70