radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY O ALIMENTY

Porady prawne w sprawach o alimenty, pozwy w sprawach o alimenty, odpowiedzi na pozew w sprawach o alimenty, pisma procesowe w sprawach o alimenty, prowadzenie spraw o alimenty przed Sądem.


- sprawy o zasądzenie alimentów,
- zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych,
- sprawy o podwyższenie wysokości alimentów,
- sprawy o obniżenie wysokości alimentów,
- prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- egzekucja komornicza alimentów,
- przedawnienie roszczeń alimentacyjnych,
- sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
- sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70