radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY SPADKOWE

Porady prawne w sprawach spadkowych, wnioski w sprawach spadkowych, pisma urzędowe i sądowe w sprawach spadkowych, prowadzenie spraw spadkowych przed Sądem.


- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy,
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu,
- sprawy o uzupełnienie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,
- sprawy o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,
- sprawy o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
- sprawy o wyjawienie testamentu i nakazanie jego złożenia,
- sprawy o zabezpieczenie spadku,
- sprawy o sporządzenie inwentarza spadku,
- sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
- sprawy o ustanowienie kuratora spadku,
- sprawy o dział spadku,
- sprawy o dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków,
- sprawy o zachowek,
-sprawy o uzupełnienie zachowku,
- sprawy o odpowiedzialność za długi spadkowe,
- sprawy o odrzucenie spadku,
- sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
- sprawy o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
- sprawy dotyczące sporządzenia inwentarza spadku,
- sprawy o nieważność testamentu,
- sprawy wyłączenie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu,
- sprawy dotyczące podatku od spadków i darowizn.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70