radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Porady prawne w sprawach upadłości konsumenckiej, analiza sytuacji prawno-ekonomicznej klienta pod kątem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wnioski do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


• porady prawne dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia długów przez Sąd
• sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
• analiza sytuacji prawno-ekonomicznej klienta pod kątem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
• pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
• wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieposiadającej istotnego majątku
• wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby będącej małżonkiem
• wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby posiadającej nieruchomość
• wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy
• możliwość oddłużenia bez ustalania planu spłaty
• umorzenie długów i zakończenie postępowania upadłościowego
• korzystanie z mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
• koszty postępowania upadłościowego

Zasadniczym atutem upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ, POMOŻEMY CI WYJŚĆ Z DŁUGÓW!dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70