radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

Wykroczenia drogowe

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Porady prawne, pisma procesowe, obrona obwinionych przed Sądem.

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń drogowych Kancelaria zapewnia:

- obronę obwinionego (osoby przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie),
- reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego.

Pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, przed sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym, sporządzeniu środków zaskarżenia.

Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń drogowych są sprawy o:


- spowodowanie zagrożenia w ruchu - kolizję drogową (wykroczenie z art. 86 kodeksu wykroczeń)
- prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń),
- wykroczenie polegające na nie stosowaniu się do znaku lub sygnału drogowego (wykroczenie z art. 92 kodeksu wykroczeń).Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon: 515 277 243


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70