radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

Porady prawne w sprawach dotyczących cudzoziemców, pisma urzędowe i procesowe w sprawach dotyczących cudzoziemców, prowadzenie spraw dotyczących cudzoziemców przed Sądem.

SPRAWY POBYTOWE CUDZOZIEMCÓW


- pobyt czasowy cudzoziemców
- pobyt krótkotrwały cudzoziemców
- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców
- karta pobytu cudzoziemca
- legalizacja pobytu cudzoziemca

SPRAWY PRACOWNICZE CUDZOZIEMCÓW


- zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
- zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
- zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE na podstawie zezwolenia na pracę
- zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

SPRAWY RODZINNE CUDZOZIEMCÓW


- zawieranie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
- rozwód z cudzoziemcem

SPRAWY OBYWATELSKIE CUDZOZIEMCÓW


- nadanie obywatelstwa polskiego
- uznanie za obywatela polskiego
- uzyskanie obywatelstwa polskiego
- przywrócenie obywatelstwa polskiego
- potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia pism urzędowych i procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70