radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY ZUS – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Porady prawne w sprawach ZUS – ubezpieczeń społecznych, odwołania od decyzji ZUS, pisma urzędowe i procesowe w sprawach ZUS, prowadzenie spraw ZUS – ubezpieczeń społecznych przed Sądem.


EMERYTURY
- sprawy o prawo do wcześniejszej emerytury, w związku z pracą w warunkach szczególnych,
- sprawy o prawo do emerytury pomostowej,
- sprawy o prawo do emerytury,
- sprawy o prawo do wypłaty emerytury,
- sprawy o wysokość emerytury,
- sprawy o przeliczenie emerytury,
- sprawy o zawieszenie emerytury,
- sprawy o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury,
- sprawy nakazanie wypłaty należnej emerytury,
- sprawy o wstrzymanie wypłaty emerytury i zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- sprawy o wznowienie wypłaty emerytury,
- sprawy o wypłatę wstrzymanej emerytury
- sprawy o wypłatę niezrealizowanego świadczenia emerytalnego,
- sprawy o zwrot nienależnie pobranej emerytury,
- sprawy o rozliczenie emerytury,
- sprawy o rozliczenie emerytury i wypłatę odsetek,

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE - sprawy o prawo do świadczenia przedemerytalnego,

PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM
- sprawy o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- sprawy o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sprawy o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę,
- sprawy o podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia,

NIE PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM
- sprawy o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- sprawy o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sprawy o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę,
- sprawy o nie podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia,

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
- sprawy o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- sprawy o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
- sprawy o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sprawy o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
- sprawy o prawo do zasiłku chorobowego z tytułu dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
- sprawy o prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, z tytułu dobrowolnego lub obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
- sprawy o podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
- sprawy o podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego,
- sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego,
- sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego,

RENTY
- sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- sprawy o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- sprawy o rentę rodzinną dla wdowy lub wdowca po zmarłym małżonku,
- sprawy o rentę rodzinną dla dzieci,
- sprawy o rentę socjalną,

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej. Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70