radca prawny w Łodzi, wszechstronna pomoc prawna

SPRAWY ZUS – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, sporządzenia odwołania od decyzji ZUS do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej.


Sporządzamy
• odwołania od decyzji ZUS w sprawach dotyczących emerytur
• odwołania od decyzji ZUS w zakresie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej
• odwołania od decyzji ZUS w zakresie zaniżania przez ZUS wysokości zasiłków
• odwołania od decyzji ZUS w zakresie podlegania pod ubezpieczenia społeczne
• odwołania od decyzji ZUS w zakresie podważania umowy o pracę
• sprzeciwy od orzeczenia lekarza orzecznika
• odwołania od decyzji ZUS w sprawach dotyczących rent

Pomoc prawna obejmuje w szczególności sprawy dotyczące:
• zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego
• świadczenia rehabilitacyjnego
• świadczeń z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych (emerytura w obniżonym wieku emerytalnym, rekompensata za pracę w warunkach szczególnych)
• odpowiedzialności osób trzecich za niezapłacone składki ZUS
• rozłożenia na raty niezapłaconych składek ZUS
• umorzenia niezapłaconych składek ZUS
• przedawnienie niezapłaconych składek ZUS
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
• ustalenia wysokości kapitału początkowego
• emerytur
• ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
• renty z tytułu niezdolności do pracy
• renty rodzinnej


dane adresowe kancelarii prawnej, prawnik w Łodzi ulica Zachodnia 70